Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde farklı dillerde ve farklı zaman dilimlerine ait koleksiyonları barındırmaktadır. Bu koleksiyonlar, 1850’lerden 1990’lara İstanbul’un bilim, kültür ve eğitim tarihine ışık tutmaktadır. Proje kapsamında değerlendirilen arşiv ve koleksiyonlar şu şekildedir:

Bu arşiv ve koleksiyonlar, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından yirminci yüzyılın sonuna İstanbul’daki bilim, kültür ve eğitim faaliyetlerine dair birçok mektuplaşma, fotoğraf, resmi yazışma, ders notları, eskiz, mimari çizim ve harita, günlükler ve kişisel objeleri içermektedir. Proje ekibimiz, tarih, arkeoloji, mimarlık ve mimarlık tarihi, sanat ve sanat tarihi, müzecilik, temel bilimler gibi alanlarda çok farklı tarzda bilgiyi içeren bu verilerin tasniflenmesi, kataloglanması ve sayısallaştırılması çalışmalarına devam ediyor. Metadatası oluşturulmuş ve sayısallaştırılması gerçekleşmiş olan bu arşiv ve koleksiyon malzemeleri, umuyoruz ki yeni akademik ve popüler çalışmaları teşvik eder.