“Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” (TR10/16/YNY/0089) projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” tarafından desteklenmektedir. Proje, Boğaziçi Üniversitesi tarafından edinilmiş veya Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanmış arşiv ve koleksiyonların tasniflenmesi, kataloglanması ve bir platform aracılığıyla araştırmacılara açılması çalışmalarını içerir. Proje süresi 15 Aralık 2016-14 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir.