AZİZ OGAN KOLEKSİYONU

Aziz Ogan kimdir?

Türkiye’nin ilk arkeologlarından biri olan Aziz Ogan (ö.1956), Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey’in oğlu olarak 1888 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Ogan’ın arkeoloji merakı, Osmanlı müzeciliğinin kurucusu, dönemin İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürü ve babasının yakın arkadaşı Osman Hamdi Bey vasıtasıyla genç yaşta girdiği müze memuriyeti günlerine dayanır. Ogan, 1910 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden (Güzel Sanatlar Okulu) mezun olduktan sonra arkeoloji bilgisini geliştirmek için İzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerinde yapılan kazılarda komiser olarak çalıştı. Bu dönemdeki başarıları üzerine 1914’te İzmir Asar-ı Atika (Eski Eserler) Müfettişliği’ne tayin edildi. Birinci Dünya Savaşı ertesinde, 1918 yılında İzmir’deki Asar-ı Atika Müfettişliği görevine başlayan Ogan, 1931 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. İzmir, Efes ve Bergama müzelerinin inşaatlarının yanı sıra buradaki eski eserlerin korunmasında önemli bir rol oynadı. 1931 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlüğü’ne atanan Aziz Ogan, 1954 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü. 1934 yılından itibaren aralıklarla yayımladığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı adlı bülten ile Türkiye’deki müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını uluslararası bağlamda tanıtan Ogan, ayrıca 1939 yılında New York’ta gerçekleşen Dünya Sergisi’ne Türkiye’deki Asar-ı Atika ve müze sergisi heyet başkanı olarak katıldı. Ayasofya’nın müze haline getirilmesi ve Süleymaniye Külliyesi’nde bulunan Tabhane Medresesi’nin Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne dönüştürülmesi de Aziz Ogan’ın Umum Müdürlüğü döneminde gerçekleşmiştir.

Koleksiyonda neler var?

Boğaziçi Üniversitesi’ne Aziz Ogan’ın torunu Hüseyin İnan tarafından 2003 yılında bağışlanan bu koleksiyon, 1920’lerden başlayarak Türkiye’de arkeoloji ve müzeciliğin gelişimine ışık tutuyor ve erken Cumhuriyet döneminin İslam öncesi Anadolu uygarlıklarını merkeze alan kültür politikalarının izini sürmemize imkân tanıyor. Koleksiyonda nişan, ödül, davetiye, tebrik kartları gibi biyografik nitelikli belgelerin yanı sıra Ogan’ın Maarif Vekaleti, Türk Tarih Kurumu, yabancı müzeler, arkeoloji enstitüleri ve arkeologlarla yaptığı yazışmalar da bulunuyor. Koleksiyonun en önemli bölümünü Ogan’ın İzmir Asar-ı Atika Müdürlüğü dönemindeki çalışmaları oluşturuyor. Müzelere dair raporlar, rehberler, gazete kupürleri; Efes, Bergama ve Didim hafriyat raporları; çeşitli Anadolu Abideleri üzerine yazılar ile çok sayıda fotoğraf ve cam negatif de koleksiyonu oluşturan değerli belgeler arasında yer alıyor. Koleksiyonda Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde belgeler bulunuyor.