ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU KOLEKSİYONU

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu kimdir?

1886 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, 1978’deki vefatına kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin oldukça önemli anlarına tanıklık etmiş, çok yönlü bir şahsiyettir. İlkokul öğrenimini bitirdikten sonra, orta öğrenimini Fevziye Rüşdiyesi ve Vefa İdadisi’nde tamamlamıştır. 1909 yılında, Darülmuallimin müdürü olan ünlü pedagog Mustafa Satı Bey tarafından, pedagoji ve el sanatları konusunda araştırma yapması için Paris, Londra, Belçika, İsviçre ve Almanya’ya gönderilir, bu kentlerde eğitim dünyasına dair incelemeler yapar. 1913 yılında Darülfünun’da pedagoji dersi vermeye başlayan Baltacıoğlu, bu görevi 1933’e dek aralıksız sürdürür. 1923 yılında Darülfünun eminliği yapan, Türkiye’nin ilk rektörü sıfatına sahip Baltacıoğlu, “Eğitim Reformu Akımı”nın Türkiye’deki en büyük temsilcisidir ve eğitim, sosyoloji, felsefe disiplinleri üzerine ve halk eğitimi ve din konularıyla ilgili eserler kaleme almıştır. Öykü ve sahne oyunları gibi edebi eserleri de bulunmaktadır.

Koleksiyonda neler var?

Bu koleksiyon, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi, İnsan Hakları Derneği kurucu üyesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi ve ilk genel sekreteri, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı kurucu üyesi, Dil Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi Haldun Özen tarafından özenle ve büyük bir çabayla muhafaza edilmiştir. Özen’in vefatı üzerine Baltacıoğlu ailesinin (Ali Baltacıoğlu, Fadime Baltacıoğlu Salman, Hatçe Baltacıoğlu) onayı ile Haldun Özen’in eşi Ülkü Özen tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.

Türk eğitim tarihine büyük katkıları olan düşünür ve bilim insanı Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu koleksiyonu, Baltacıoğlu’nun el yazısı makalelerini, bazı kitaplarının kendi el yazısı ile müsveddelerini, Baltacıoğlu ve dostları arasında karşılıklı yazılmış mektupları, Yeni Adam gazetesinin orijinal provasını, Samime Baltacıoğlu’nun yayınlanmış yazılarını, Fadime Baltacıoğlu hakkında çıkan gazete yazılarını ve fotoğrafları içermektedir.