Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji’nin en kapsamlı ve sistematik arşivleri New York’ta Columbia Üniversitesi Nadir Eserler ve Yazmalar Kütüphanesi’nde bulunuyor. Bu arşivde yer alan belgelerin önemli bir bölümü İstanbul ve New York’ta üretilmiş. Arşivde mali ve eğitim meselelerinin yanı sıra, güncel siyasi konular ve gündelik hayat hakkında da son derece ayrıntılı gözlemler ve fotoğraflar yer alıyor.

İncelediği her mimari eser için oldukça özenli notlar tutan Aptullah Kuran, bu notları yanında taşıdığı beyaz kare zarflara yerleştirir, edindiği bilgileri bir önceki bilgilerle karşılaştırır, rölöve çizimlerinin ve fotoğraflarının küçültülmüş hallerini bu zarflarda birleştirirdi.

Bulgar öğrenciler 1870’lerden 1890 yılına kadar Robert Kolej’in en büyük öğrenci grubunu oluşturdu ve bu öğrenciler arasından birçok siyasetçi, aydın, yazar ve düşünür yetişti. Bu arşiv belgelerinde Kolej’de okuyan Bulgar öğrencilerin yalnız öğrencilik dönemlerinin değil, mezuniyet sonrası okulla kopmayan bağlarının izini sürmek mümkün.

Traugott Fuchs’un İstanbul ve Anadolu kentlerini resmettiği yağlı boya tabloları ve eskizleri hem sanatsal hem de belgesel niteliği taşıyan çok önemli çalışmalardır.
(Sucu/Kışladan Görünen Ürgüp Manzarası) suluboya, 40x29,6 cm

Eveline T. ve Harold L. Scott’ın yolları Robert Kolej’de kesişir. Oğulları David, 1924 yılında İstanbul’da dünyaya gelir, çocukluğunun büyük bir kısmını kolejin kampüsünde geçirir. Çok genç bir yaşta İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken Fransa’da bir cephede hayatını kaybeder.

Baltacıoğlu Koleksiyonu, 30’lu yaşlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık etmiş bir profesör olan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ile onun öğrencisi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarından 1933 doğumlu, İstanbul ve Ankara’da mühendislik eğitimi almış sosyal bilimlere de ilgi duyan Haldun Özen arasındaki dostluğun bir ürünü.

Harold L. Scott Japonya’da yaşayan ve 1912-1920 yılları arasında misyonerlik faaliyetleri içinde bulunan ailesiyle mektuplar aracılığıyla sıkça haberleşir.

1918’de İzmir’deki Asar-ı Atika Müfettişliği görevine başlayan Aziz Ogan, çoğu İzmir civarında gerçekleştirilmiş arkeolojik kazılara dair Kazı Raporları, Harabe Raporları hazırladı. İzmir, Bergama ve Efes gibi müzelerinin kurulmasına ilişkin notları ve raporları ile Efes Ayasuluk ve Ayasofya müzeleri için hazırladığı rehber taslakları dikkat çekicidir.

Traugott Fuchs 1960’lı yıllardan itibaren “Günaydın” gazetesinden kestiği gazete kupürlerini bir araya getirerek, haberler ve fotoğraflar üzerine yazı, hiciv ve manzumeler yazarak “Günaydın Koleksiyonu” defterlerini oluşturur. Bu defterlerde magazin ve güncel haberleri hem görsel hem içerik itibariyle renkli bir üslupla harmanlar.